สมาคมสภาส่งเสริมการค้าธุรกิจกัมพูชา

สมาคมสภาส่งเสริมการค้าธุรกิจกัมพูชา (Cambodia Business Council หรือ CBC) คือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแบบครบวงจร  ช่วยอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา สมาคมจะเป็นหน้าต่างแรก สำหรับนักลงทุนชาวไทยและชาวกัมพูชาที่ต้องการลงทุน   โดยนักลงทุนจะได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและคำแนะนำ  เพื่อเตรียมการลงทุนในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา นอกจากนี้สมาคมจะมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การค้าและการลงทุน เพื่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ

เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจของเหล่าสมาชิก และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างไทยและกัมพูชา

ร่วมกันพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของกลุ่มสมาชิกเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และร่วมแบ่งปันความรู้เชิงธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด

อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้กับสมาชิก และสมาคมฯจะเข้ามามีส่วนร่วมให้การแก้ปัญหาให้กับสมาชิก รวมถึงการช่วยเหลือเรื่องการทำสัญญาทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

สมาคมฯจะเป็นตัวแทนให้กับสมาชิกในการประสานงานและเจรจากับรัฐบาล ทั้งในเรื่องปัญหา หรือการขยายการค้า การลงทุน

พันธกิจ