พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมสภาส่งเสริมการค้าธุรกิจกัมพูชาและสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

You are here:
Go to Top