บริษัท: Sokhema Real Estate Co., Ltd.
โทร: +855 (0) 66 966 969 (Cambodia)
+66 (0) 86 367 2681 (Thailand)
อีเมล: ramisambath@gmail.com